DAHA AYDINLIK BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ
ONLİNE BAĞIŞ

Olağan Genel Kurul İlanı

DIVERSITY (FARKLILIK) DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

24 Haziran 2023

Diversity (Farklılık) Derneğinin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısı için, üyelere duyurulan birinci toplantı tarihinde yeterli sayıda üyenin katılımı sağlanamadığından toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı tespit edilmiştir.

Bu sebeple, Genel Kurul, üyelere duyurulan ikinci toplantı tarihi olan 14.07.2023 tarih ve saat 18.00 ‘de aşağıda yazılı olan gündemle Dernek Merkezinde yapılmak üzere ertelenmiştir.

Üyelerimize Duyurulur.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Divan heyetinin teşekkülü,
  3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Yönetim Kurulunun İbrası,
  4. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  5. Yönetim kuruluna menkul ve gayrimenkul alım ve satımı, hibe alma ve verme, alternatif çözüm yollarına müracaat etme ve uzlaşma hususlarında yetki verilmesi,
  6. Tüzük değişikliği
  7. Dilek ve temenniler,
  8. Kapanış.