DAHA AYDINLIK BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ
BAĞIŞ YAP
14 Kasım 2015

Gayrimenkul Bağışları

Yetimhane, yurt, kreş, cami, su kuyusu açmak, ağaç dikmek, sadaka-i cariye’den olduğu gibi gayrimenkullerin hayır yolunda bağışlanması/kullanılması da sadaka-i cariyeden’dir. Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.” (Sahihi Müslim)

Gayrimenkul Yardımlarınız Yönetim Kurulumuz kararları ve birtakım kriterler ile kabul edilmektedir;

a- Gayrimenkulün tapusunun bulunması, üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu, imar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı vb. içerisinde bulunmaması.

b- Üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmaması.

Gayrimenkul bağış işlemleri hukuken 2 (iki) yolla yapılabilmektedir.

1- Tapu Sicil Müdürlükleri Aracılığıyla Yapılan Bağışlar

Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan bağışlarda 2 (iki) çeşit uygulama mevcuttur.

A- Şartsız Bağış: Dernek yetkilimiz bağışçı ile birlikte ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne giderler. Taşınmazın tapusu Derneğimiz üzerine bağış yoluyla devir edilir. Bu tür bağışlarda bağışçının gayrimenkul üzerinde hiçbir hakkı kalmaz, gayrimenkul Derneğimizin mülkiyetine geçer.

B- Kullanma Haklı Bağış

Dernek yetkililerimiz bağışçı ile birlikte ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne giderler. Bağışçı, gayrimenkulün yalnız mülkiyet hakkını Derneğimize devreder, ancak tapuya konulan şerhle, kullanma hakkı kendisinde kalır. Bağışçının vefatına kadar gayrimenkul bağışçıya aittir. Yasal vergilerini  (Emlak vergisi vb.) kendisi öder. İstediği gibi tasarruf eder. Kendisi oturur veya kiraya verebilir. Ancak satamaz ve devredemez. Vefat halinde, yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra, söz konusu gayrimenkulün kullanma hakkı da Derneğimize geçer ve Derneğimiz gayrimenkulün tam mülkiyetine sahip olur.

2- Vasiyetname ile Yapılan Bağış

Bağışçı, sahibi bulunduğu gayrimenkulün, ölümünden sonra, Derneğimizde kalmasını istiyorsa, noter huzurunda bir vasiyetname düzenlenir.

Vasiyetnamenin düzenlenmesinden sonra, Noterlik, bağışçının kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğü’ne, şahsın vasiyeti bulunduğuna dair bir bilgi yazısı yollar. Mahkemenin kararı kesinleştiğinde, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü Dernek adına tescil işlemi tamamlanır.

GAYRİMENKUL BAĞIŞ TALEPLERİNİZDE İZLEYECEĞİNİZ YOL

Derneğimize yapacağınız gayrimenkul bağış taleplerinizde, 0216 478 47 06 numaralı telefondan arayıp bilgi alabilirsiniz.

PAYLAŞ:
blankWhatsapp'tan Sor