ZEKAT NEDİR ?

Zekat senelik mali bir ibadettir. Cenab-ı Hakk’ın rızası için, nisab miktarı mala malik olan müslümanların her sene mallarından kırkta birini; Kur’an-ı Kerim’de bildirilen sekiz sınıftan birine vermelerinden ibarettir.


KİMLERE VERİLİR ?

Tevbe sûresinin 60. ayetinde açıklanmıştır :

1- (Nisaba sahip olmayan) Fakirler,

2- (Hiç birşeyi bulunmayan) Miskinler,

3- Zekat toplama memurları

4- Müellefe-i kulûb,

5- Kölelikten kurtulacak olan kimseler,

6- (Borcunun karşılığı olmayan) Borçlular,

7- (Fi sebîlillah) Allah yolundakiler,

8- (Harçlıksız) Yolda kalmışlar.

Zekat Bu sekiz yerden birine verilebilir. Ancak en faziletli yer, hiç birşeyi olmayan miskinler ve Allah yolundakilerdir.


Zekatın Farz Olmasının Şartı

Baliğ (ergen), akıllı, hür olan ve borcu bulunmayan müslümanın, asli ihtiyacından fazla olarak üzerinden bir yıl geçen nisab miktarı mala sahip olmasıdır.

Nisab : Zekatın vacip olması için dinin koyduğu bir ölçüdür. Kişinin asli ihtiyaçlarından ve borçlarından başka 20 miskal (80.18 gram) altın veya bunun değerinde para ve ticaret malına sahip olmasıdır.


Zekatınızı Afrika’daki ihtiyaç sahiplerine gönderebilirsiniz.

(Hisse adedini aşağıdaki kutucuğa yazabilirsiniz. 1 hisse bedeli 100₺)

Zekatınızı Afrika’daki ihtiyaç sahiplerine gönderebilirsiniz.