Hakkımızda

Derneğimiz amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, dil, din, ırk, mezhep, siyasi veya felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar.

Anayasamızın öngördüğü esaslar çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumun sosyoekonomik düzeyini yükseltmek, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak için çalışır,

Yurt içinde, yurt dışında, nerede olursa olsun, olağan ve olağanüstü zamanlarda; savaş, deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkanlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunur,

Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 2011 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar ile kısa sürede 3 kıtada 80 ülke ve bölgeye yayılarak; Türkiye’den yardımlarınızla daha aydınlık bir dünya için çalışan bir dernek haline gelmiştir.